Про журнал

Галузі та проблематика

Наукові дослідження з біологічних, аграрних і природничих наук (географія, екологія, хімія)

Рубрики журналу 

 1. Біологічні науки
 2. Аграрні науки
 3. Екологія, раціональне природокористування та екологічна безпека
 4. Географічні науки
 5. Хімічні науки
 6. Події наукового життя: хроніка і інформація, рецензії.

Процес рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Етапи рецензування:

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
 2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що подаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
 3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються рецензентам за профілем дослідження. Призначає рецензентів головний редактор журналу.
 4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
 5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора журналу.
 7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
 8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії загалом.

Періодичність публікації

4 рази на рік, щоквартально. Статті приймаються за встановленим графіком:

 • в № 1 (травень) - до 1 лютого;
 • в № 2 (серпень) - до 1 травня;
 • в № 3 (жовтень) - до 1 серпня;
 • в № 4 (грудень) - до 1 жовтня.

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

«Український журнал природничих наук» було засновано 2022 року.