Редакційний штат

Головний редактор

Овчаренко Микола – хабілітований доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор Інституту біології та охорони середовища Поморської академії (Слупськ, Республіка Польща).

Заступник головного редактора

Шелюк Юлія – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Відповідальний секретар

Пацюк Марина – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Члени редакційної колегії

Атасарал Шебнем – доктор наук з технології рибництва, відділ розробки технології рибальств факультету морських наук Караденізького технічного університету (Трабзон, Турецька Республіка).

Боймуродов Хусніддін – доктор біологічних наук, професор кафедри біотехнології Самаркандського інституту ветеринарної медицини (Самарканд, Республіка Узбекистан).

Власенко Руслана – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Воловик Володимир – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна).

Гарбар Олександр – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Дегтярьов Василь  – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства Державного біотехнологічного університету (Україна).

Жовнерчук Ольга – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу акарології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (Київ, Україна).

Зайонц Тадеуш – доктор біологічних наук, професор Інституту захисту природи Польської Академії наук (Краків, Польща).

Захарченко Еліна  –  кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри агротехнологій та грунтознавства Сумського національного аграрного університету (Україна) .

Киричук Галина – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Кичкирук Ольга – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Корнійчук Наталія – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Кусяк Наталія – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Лаврик Олександр – доктор географічних наук, професор, професор кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Листван Віталій – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Мельник Андрій  –  доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри садово-
паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету (Україна) .

Міщенко Юрій  – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Сумського національного аграрного університету (Україна) .

Мудрак Галина – кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету (Вінниця, Україна).

Нестерчук Інна – кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Оксентюк Ярослава – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Островський Ілля – кандидат біологічних наук (водна біологія/лімнологія), професор, старший науковий співробітник Інституту Океанографії і Лімнології, Кінеретська лімнологічна лабораторія (Хайфа, Ізраїль).

Пілярська Олена кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, Інститут зрошуваного землеробства НААН (Херсон, Україна)

Семенюк Наталія – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу санітарної гідробіології та гідропаразитології Інституту гідробіології НАН України (Київ, Україна).

Сидоренко Сергій кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії екології лісу, Український орден «Знак пошани» науково-дослiдній iнститут лiсового господарства та агролiсомелiорацiї iм. Г. М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України (Харків, Україна).

Стадниченко Агнеса – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Стунженас Вірмантас – доктор філософії (біологія і екологія), науковий співробітник лабораторії паразитології Центру дослідження природи Інституту екології (Вільнюс, Литовська Республіка).

Тітов Юрій – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Томашик Василь – доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна).

Федорчук Михайло  –  доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету (Україна).

Хом’як Іван – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Чайка Микола – кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).

Чехній Віктор – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України (Київ, Україна).

Чумак Володимир – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна).