ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ СХІДНОПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТЕР’Я

Автор(и)

  • А. Гудзевич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8884-9436

DOI:

https://doi.org/10.35433/naturaljournal.1.2023.71-88

Ключові слова:

адміністративно-територіальний устрій, організація, регіон, Східноподільське Придністер’я, субрегіональний рівень, історико-географічний аналіз

Анотація

У статті розглядаються історико-географічні аспекти досвіду організації адміністративно-територіального устрою південно-східної частини Подільського Придністер’я, яка досі немає синтетичного вираження цієї проблематики, з метою виявлення можливостей його застосування для удосконалення функціонування в умовах децентралізації. Зокрема, увага акцентується на встановленні трансформаційних процесів адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні національної територіальної структури, з урахуванням його історичних і географічних особливостей упродовж усього часового відтинку, в унісон формування України (з найдавніших часів – сьогодення). Дослідження ґрунтується на комплексному використанні загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що уможливило висвітлення усіх аспектів наукової проблеми. На основі базового територіально-часового виміру охарактеризовано розмаїття адміністративно-територіальної організації субрегіонального рівня, яке є  результатом впливу різнорідних чинників (історичного, географічного, військово-політичного, етнокультурного) і відображає основні її форми в умовах державності (громадського самоврядування, віче Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Гетьманщини, УНР, України), окупаційних режимів (золотоординського, Литовського князівства, Польського й Румунського королівств, монархічної конфедерації Речі Посполитої, Османської, Російської й Німецької (Третій рейх) імперій, Совєтського союзу). Вивчення реалій трансформацїі адміністративно-територіального устрою південно-східної частини Подільського Придністер’я упродовж більш як тисячолітнього періоду дозволяють цілісно простежити особливості створення й функціонування місцевого самоврядування на субрегіональному мезовому рівні, що є ціннісно важливо з огляду на децентралізацію органів виконавчої влади та стратегічний євроінтеграційний курс держави. Результати дослідження можуть бути використані у подальших історико-географічних дослідженнях адміністративно- територіального устрою Придністер’я, суміжних регіонів, зокрема й для розвязання нагальних проблем територіальної організації адміністративної одиниці рівня району; для підготовки лекційних курсів із загального чи тематичного краєзнавства, передусім географічного й історичного.

Посилання

Bedrii, R. B. (2020). Konstytutsiino-pravove zabezpechennia reformuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy [Constitutional and legal support for reforming the administrative and territorial system of Ukraine]. Aktualni problemy derzhavy i prava : zb. nauk. pr. Vyp. 86, 12-20. Odesa: Helvetyka. [in Ukrainian].

Bezsmertnyi, R. Osnovni zasady administratyvno-terytorialnoi reformy v Ukraini [Basic principles of administrative and territorial reform in Ukraine]. [Electronic resource] URL: http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/b19e47826f35603ec2256f29003c32ff/60e3a21fd141cd61c22571aa0027dbeb (Access date 12.06.2022) [in Ukrainian].

Danylyshyn, B.M., Pylypiv, V.V. (2016). Detsentralizatsiia u krainakh YeS: uroky dlia Ukrainy [Decentralization in EU countries: lessons for Ukraine]. Rehionalna ekonomika, 1, 5-11 [in Ukrainian].

Dnistrianskyi, M. (2013). Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: polityko- heohrafichni problemy funktsionuvannia ta mozhlyvosti optymizatsii [The administrative- territorial system of Ukraine: political-geographical problems of functioning and opportunities for optimization]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Heohrafichni nauky, 6, 138-143 [in Ukrainian].

Hudzevych, A.V., Liubchenko, V. Ye, Voina, I.M. (2018). Vinnychchyna: tsyfry ta fakty [Vinnytsia region: figures and facts]. Vinnytsia: PP Baliuk I.B. [in Ukrainian].

Hudzevych, A. V., Liubchenko, V. Ye., Bronnikova, L. F. et al (2020). Landscape approach to take into account regional features organization of environmental management of the protected area. Karazin Kharkiv National University. Series «Geology. Geography. Ecology». Vol. 52. 119-129. https://doi:10.26565/2410-7360-2020-52-09 [in English].

Hudzevych, A. V., Nikitchenko, L. O., Hudzevych, L. S. et al (2021). Approaches to organize the econetwork of the Transnistria region in the conditions of urban landscape. Journal of Geology Geography And Geoecology, 2021. 30 (3). С. 449-459. https://doi:10.15421/112141 [in English].

Hudzevych, A.V. (2012). Prostorovo-chasova orhanizatsiia suchasnykh landshaftiv: teoriia i praktyka [Spatial-temporal organization of modern landscapes: theory and practice]. Vinnytsia: Vindruk [in Ukrainian].

Hudzevych, A.V., Romaniuk, I.M. (2022). Zavualovana diisnist, abo chy ye Radianska vlada v Ukraini? [Veiled reality, or is there Soviet power in Ukraine?]. Collektive monograph: Central Eastern Europe under 1989–2022 socio-economic, political, and cultural-educational transformations : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 115-150. https://doi:10.30525/978-9934-26-211-1-6 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy (2006). [Constitution of Ukraine]. Kyiv: Min-vo Yustytsii Ukrainy [in Ukrainian].

Kubijovyc, V. (1963). Ukraine: A Concise Encyclopaedia. Toronto: Published by Ukrainian National Association. 1185 p. [in English].

Kuibida, V. S. et al. (2009). Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy. Istoriia. Suchasnist. Perspektyvy [Administrative and territorial system of Ukraine. History. Modernity. Prospects]. Kyiv. [in Ukrainian].

Levchenko, Yu.I. (2015). Osoblyvosti realizatsii polityky okupatsiinoi vlady v administratyvno-terytorialnykh odynytsiakh Ukrainy [Peculiarities of the implementation of the policy of the occupation authorities in the administrative-territorial units of Ukraine]: PhD thesis abstract. Kyiv (in Ukrainian).

Matviienko, A. S. (2015). Polityko-pravovi zasady terytorialnoi orhanizatsii derzhavy: svitovyi dosvid i Ukraina [Political and legal foundations of the territorial organization of the state: world experience and Ukraine]. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy (in Ukrainian).

Mohyliv-Podilskyi raion 2020 roku (2020) [Mogilev-Podilskyi district in 2020]. [Electronic resource] URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: (Access date 25.07.2022) (in Ukrainian).

Mohylivskyi povit (2021) [Mogilev district]. [Electronic resource]. URL: https://www.pslava.info/PodilljaGubernija_MogylivPovit,339391.html (Access date 18.07.2022) (in Ukrainian).

Novi raiony: karty + sklad (2020). [New areas: maps + warehouse]. [Electronic resource] URL: https://decentralization.gov.ua/news/12639 (Access date 25.07.2022) (in Ukrainian).

Nykulcha, Y. Ya. (1997 ). Rumyinskiy okkupatsionnyiy rezhim v Transnistrii [Romanian occupation regime in Transnistria]. Zapysky istorychnoho fakultetu Odeskoho derzhavnoho universytetu im. I. I. Mechnykova. Odesa, 1997. Vyp. 5, 182-187(in Russian).

Oluiko, V.M., Slobodniuk, P. Ya., Baiuk, M. I., Smolii V. A. (2005). Administratyvno-terytorialnyi ustrii Podillia. Istoriia i suchasnist [Administrative and territorial organization of Podillia. History and modernity]. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Panchishin, R. I. (2021). Formuvannia obiednanoi terytorialnoi hromady yak instytutu hromadianskoho suspilstva: yevropeiskyi dosvid dlia Ukrainy [Formation of a united territorial community as an institution of civil society: European experience for Ukraine]. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”. 42-57. https://doi:10.30525/978-9934-571-83-1-20 [in Ukrainian].

Pro zasady administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: proekt Zakonu Ukrainy № 8051. (2018, February 22). [On the principles of the administrative and territorial system of Ukraine: the draft Law of Ukraine] [Electronic resource] URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508 [Access date 17.05 2022] (in Ukrainian).

Pro zasady administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy»: proekt Zakonu Ukrainy (nova redaktsiia). (2016, March 1) [On the principles of the administrative and territorial system of Ukraine": the draft Law of Ukraine (new edition)]. [Electronic resource] URL: https://www.csi.org.ua/activity/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-zasady-administratyvno-terytorialnogo-ustroyu-nova-redaktsiya/ (Access date 20.06.2022) [in Ukrainian].

Rendiuk, T. Rumunska okupatsiia terytorii Ukrainy u 1941–1944 rokakh (za novitnimy rumunskymy dzherelamy). (2011) [The Romanian occupation of the territory of Ukraine in 1941–1944 (according to the latest Romanian sources)]. Storinky voiennoi istorii Ukrainy: Zb. nauk. prats. Vyp. 14, 193-202 (in Ukrainian).

Rohovenko, O.V. (2020). Etnokulturna spadshchyna rehioniv Ukrainy v pytanni administratyvno-terytorialnoho podilu [Ethnocultural heritage of the regions of Ukraine in the matter of administrative-territorial division]. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. №2, 14-19.: https://doi:10.32850/sulj.2020.2.3 (in Ukrainian).

Schuryk M. (2018) Rol sotsialnoho kapitalu v umovakh formuvannia obiednanykh silskykh terytorialnykh hromad (OSTH) [The role of social capital in the formation of United Rural Territorial Communities (UTCs)]. Problems and prospects of economic and management. 3(15). 103-11. https://doi:10.25140/2411-5215-2018-3(15) [in Ukrainian].

Shabelnykov, V. I. (2006). Reformuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy v 1917–1940 [Reforming the administrative and territorial system of Ukraine in 1917–1940]. Donetsk: Vyd-vo Donetskoho natsionalnoho un-tu (in Ukrainian).

Sitsinskyi, Yu. (2009). Podillia nad vladoiu Lytvy [Podillia under the Lithuanian Rule]. Kamianets-Podilskyi (in Ukrainian).

Slabenko-Vanzhula, V. (2009). Istorychne pidgruntia administratyvno- terytorialnoho podilu v Ukraini [The historical background of the administrative- territorial division in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Odes. rehion. In-tu derzh. upr., 2, 37-42 (in Ukrainian).

Stohova, O.V. (2019). Administratyvno-terytorialnyi ustrii v Ukraini: osnovni etapy stanovlennia ta yikhni kharakterystyky [Administrative and territorial system in Ukraine: the main stages of formation and their characteristics]. Suchasne suspilstvo,Vyp. 1, 221- 232 (in Ukrainian).

Stohova, O.V. (2021). Vplyv detsentralizatsii publichnoi vlady na stavlennia hromadian do Yevropeiskoho Soiuzu [The impact of decentralization of public power on the attitude of citizens towards the European Union]. Yurydychnyi visnyk, 4, 156-163. https://doi:10.32837/yuv.v0i4.2228 (in Ukrainian).

Stratulat, N.V. (2011). Pravoslavnaia Tserkov v Prydnestrove v peryod nemetsko- rumыnskoi voennoi okkupatsyy. 1941-1944 hh. [The Orthodox Church in Transnistria during the German-Romanian military occupation. 1941-1944]. V 2-kh ch. Chast I. Trudy Perervynskoi pravoslavnoi dukhovnoi semynaryy. Moskva, 2, 57-72 (in Russian).

Terytoriia kolyshnoi Podilskoi hubernii, frahment mapy Ukrainskoi sots. rad. respubliky, administratyvnyi podil vid 1 bereznia 1927 (1927). [The territory of the former Podilsk province, fragment of the map of the Ukrainian social. council republic, administrative division from March 1, 1927]. Administratyvna karta Ukrainskoi Sotsialistychnoi Radianskoi Respubliky : teryt. podil pry trokhstupenevii systemi vriaduvannia; adm. mezhi – na 1-she berez. 1927 r. M.: Typo-Lytohr. V. T. U. im. tov. Dunaeva (in Ukrainian).

Vermenych, Ya. V. (2010). Mohylivska okruha [Mogilev District]. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10-ty t. T. 7: Mi-O (pp.15-16). K.: V-vo «Naukova dumka»[in Ukrainian].

Vermenych, Ya. V., Androshchuk, O. V. (2014). Zminy administratyvno- terytorialnoho ustroiu Ukrainy KhKh-KhKhI st. [Changes in the administrative and territorial system of Ukraine in the 20th-21st centuries.]. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NANU [in Ukrainian].

Yatsuby, V.H., Yatsiuk, V.A., Matviishyn, O.Ia et al. (2001). Administratyvno- terytorialnyi ustrii Ukrainy. Istoriia ta suchasnist [Administrative and territorial system of Ukraine. History and modernity]. K: Polihraftsentr Ukrainskoho DAHP Minekoresursiv Ukrainy[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-28