ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ДИНАМІКА ПРОТЯГОМ 1990-2020 РОКІВ

Автор(и)

  • О. Тимощук Бюджетна установа «Національний центр обліку викидів парникових газів», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1634-1515
  • О. Тимощук Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Ukraine
  • Б. Матвійчук Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7872-2420

DOI:

https://doi.org/10.35433/naturaljournal.1.2023.174-186

Ключові слова:

сільське господарство, викиди, джерела викидів, парникові гази, метан, нітроген (I) оксид, карбон (IV) оксид

Анотація

Україна, як сторона Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, співпрацює з міжнародними організаціями у сфері охорони  довкілля,  у  тому  числі  забезпечує  виконання  зобов’язань  у сфері зміни клімату, а саме досягти рівня викидів парникових газів у 2030 р. у кількості, що б не перевищувала 60% від рівня 1990 р. Галузь сільського господарства має значний внесок у загальні викиди парникових газів в Україні, який протягом 1990-2020 рр. коливався в межах 9-14%. У сільському господарстві розглядаються викиди трьох парникових газів (метан, нітроген (I) оксид і карбон (IV) оксид), до викидів яких призводить діяльність у двох галузях – тваринництві та рослинництві.

Тваринництво характеризується такими  процесами,  як  кишкова  ферментація  та поводження з послідом і гноєм сільськогосподарських тварин, що супроводжуються емісією переважно метану.  Ключовими факторами,  які  визначають  динаміку  емісії  парникових  газів у тваринництві є поголів’я сільськогосподарських тварин і система поводження з гноєм, за допомогою якої відбувається збирання, транспортування, зберігання і використання гною. Найбільший внесок за обсягами емісії парникових газів здійснює категорія кишкової ферментації (переважно кишкова ферментація великої рогатої худоби), частка якої протягом 1990-2020 років коливалась переважно в межах 80-85%, а станом на 2020 рік знизилась до 79,3%.

Обсяги викидів у рослинництві визначається спеціальними для кожного процесу факторами, а саме: кількістю внесених до орних ґрунтів добрив (азотних та органічних), кількістю внесених вапнувальних матеріалів, кількістю N у рослинних рештках, площею органічних ґрунтів, відведених під польові культури, тощо. Основним парниковим газом у цій галузі є нітроген (І) оксид, динаміка емісії якого в цілому характеризується двома напрямки – це суттєве та стрімке скорочення на понад 60% до 2003 року і подальше поступове зростання.

Розвиток різних сфер рослинництва відбувається у різних напрямах та з різною інтенсивністю, а тому мають різний внесок у сукупні обсяги емісії N2O. Найбільша частка викидів, як у 1990, так і у 2020 році, припадає на внесення N з мінеральними добривами та внесення N із залишками польових культур.

Посилання

Pro ratyfikaciju Ramkovoji konvenciji OON pro zminu klimatu: Zakon Ukrajiny vid 29 zhovtnja 1996 r. N 435/96 – VR. (1996). [On the ratification of the UN Framework Convention on Climate Change: Law of Ukraine dated October 29, 1996 N. 435/96 – VR]. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. N50. 277 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435/96-vr#Text [in Ukrainian].

Pro ratyfikaciju Kiotsjkogho protokolu do Ramkovoji Konvenciji Orghanizaciji Ob'jednanykh Nacij pro zminu klimatu: Zakon Ukrajiny vid 4 ljutogho 2004 r. N1430-IV. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. №19, p. 261. [in Ukrainian].

Pro ratyfikaciju Paryzjkoji ughody: Zakon Ukrajiny vid 14 lypnja 2016r. N1469 – VIII. (2016). [On ratification of the Paris Agreement: Law of Ukraine dated July 14, 2016 N1469]. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#Text [in Ukrainian].

Lyashenko, V., Onopchuk, I., Tymoshchuk, O. and oth. (2022) Ukraine’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2020 / National Inventory Submissions. URL: https://unfccc.int/documents/476868. [in English].

Eggleston, H.S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T. and Tanabe, K. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme. IPCC 2006. Published: IGES. 2006. Japan. [Електронний ресурс]. URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-28