ВИЗНАННЯ ЛАНДШАФТНОЇ ТЕХНОСФЕРИ ЯК НОВОЇ ГЕОСФЕРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/naturaljournal.2.2023.85-94

Ключові слова:

ландшафтна техносфера, інженерне ландшафтознавство, антропогенні ландшафти, ландшафтно-технічні системи, техногенез

Анотація

Друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст. відзначаються прогресуванням глобальної екологічної кризи, яка характеризується критичним станом довкілля та надмірною антропогенізацією географічної оболонки. Дуже швидкими темпами у сучасних геосферах відбуваються зміни, що призводять до формування нових техногенних ландшафтів. Мета роботи: на основі попереднього досвіду і власних польових досліджень обґрунтувати виокремлення нової земної оболонки – ландшафтної техносфери. Основні завдання дослідження: проаналізувати специфічні ознаки і властивості ландшафтної техносфери; ідентифікувати її верхню і нижню межі; розглянути структурну організацію усіх варіантів ландшафтної сфери за наявності техноречовини; коротко охарактеризувати основні етапи розвитку ландшафтної техносфери.

Дослідження ландшафтної техносфери – процес складний і ґрунтується на використанні класичних та інноваційних методологічних засад сучасної географії. У їх основі лежить паралельне використання трьох наукових парадигм: системної, модельної та екологічної. Вони не суперечать одна одній і взаємодоповнюють вивчення взаємодії природи і техніки. Системний підхід дозволяє розглядати ландшафтну техносферу як складну систему нижчого таксономічного рангу ландшафтної сфери та географічної оболонки. У статті застосовано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, індукції і дедукції.

У статті обґрунтовано існування нової земної оболонки – ландшафтної техносфери, яку формує планетарна сукупність ландшафтно-технічних систем. Відмічено, що вона не має суцільного поширення, однак постійно збільшується в розмірах і поступово виходить за межі ландшафтної сфери. Детально аналізуються специфічні ознаки та властивості ландшафтної техносфери. Враховуючи критерій наявності зони безпосереднього контракту трьох блоків ландшафтно-технічних систем (управлінського, технічного та природного), ідентифіковано верхню і нижню межі ландшафтної техносфери. Розглядається структура усіх варіантів ландшафтної сфери за наявності техноречовини. Коротко схарактеризовані основні етапи розвитку ландшафтної техносфери. Зроблено висновок про те, що людина ніколи не зможе керувати ландшафтно-технічними системами у планетарному масштабі. Однак, застосовуючи методи та принципи інженерного ландшафтознавства дослідження, можна досягти оптимального взаємодії трьох блоків ландшафтно-технічних систем і продовжити їх функціональну придатність.

Посилання

Denysyk, H. I. & Volovyk, V. M. (2001). Narysy z antropohennoho landshaftoznavstva [Essays on anthropogenic landscape science]. Vinnytsia: HIPANIS [in Ukrainian].

Denysyk, H. І. (2012). Antropogenne landshaftoznavstvo [Anthropogenic landscape science]. Vіnnicja: TD «Edel'vejs і K» [in Ukrainian].

Kavalerov, V. A. (2011). Vіd «tehnosfery» do «noosfery»: fіlosofs'ko-osvіtnіj aspekt [From the "technosphere" to the "noosphere": philosophical and educational aspect. Vіsnуk NTUU «KPІ». Serіja: Fіlosofіja. Psihologіja. Pedagogіka [Bulletin of the National Technical University of Ukraine "KPI". Philosophy. Psychology. Pedagogy], 3, 24–28 [in Ukrainian].

Lavryk, O. D. (2016). Inzhenerne landshaftoznavstvo: suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku [Engineering landscape science: current state and prospects of development.]. Naukovi zapysky Vinnycjkogho derzhavnogho pedaghoghіchnogho universytetu imeni Mykhajla Kocjubynsjkogho. Serija: Gheoghrafija [Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Geography], 28(1–2), 10–17 [in Ukrainian].

Lavryk, O. D. (2018). Landshaftna tekhnosfera [Landscape technosphere]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha. Seriia : Heohrafiia [Scientific Bulletin of Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University. Series: Geography], 795, 147–154 [in Ukrainian].

Melnyk, V. & Maryniuk, V. (2013). Liudyna i tekhnonauka v konteksti noosfernoi paradyhmy [Man and technoscience in the context of the noosphere paradigm.]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Filosofski nauky [Bulletin of Lviv National University. Series: Philosophical sciences], 16, 3–18 [in Ukrainian].

Sova, A. (2013). Vchennia V. I. Vernadskoho pro biosferu ta perekhid, stanovlennia yii v noosferu [V. I. Vernadskyi's teaching about the biosphere and its transition, its formation into the noosphere.]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia : Heolohiia [Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Series: Geology], 3, 47–50 [in Ukrainian].

Cowie, R. H., Bouchet, Ph. & Fontaine, B. (2022). The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation? Biological Reviews, 97(2), 640–663. doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12816.

Fuchs, K., Kozlovsky, E. A., Krivtsov, A. I. & Zoback, M. D. (1990). Super-Deep Continental Drilling and Deep Geophysical Sounding. Berlin: Springer Verlag.

Haff, P. K. (2016). Purpose in the Anthropocene: Dynamical role and physical basis. Anthropocene, 16, 54–60. doi: https://doi.org/10.1016/j.ancene.2016.07.002.

Mendes, J. R. (2021). Does the Sustainability of the Anthropocene Technosphere Imply an Existential Risk for Our Species? Thinking with Peter Haff. Social Sciences, 10(8), 1–14. doi: https://doi.org/10.3390/socsci10080314.

Ness, N. F., Burlaga, L. F., Kurth, W. S. & Gurnett, D. A. (2013). In Situ Observations of Interstellar Plasma with Voyager 1. Science, 341 (6153), 1489–1492. doi: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1241681.

Pitt, D. & Samson, P. R. (eds.) (2012). The Biosphere and Noosphere Reader: Global Environment. Society and Change. Oxon: Routledge.

Lahoz-Beltra, R. (2018). The 'Crisis of Noosphere' as a Limiting Factor to Achieve the Point of Technological Singularity. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 16(1), 92–109. doi : 10.7906/indecs.16.1.7.

Zalasiewicz, J., Williams, M., Waters, C. N. et al. (2016). Scale and diversity of the physical technosphere: A geological perspective. The Anthropocene Review, 4 (1), 9–22. doi : 10.1177/2053019616677743.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-28