СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКАХ СХІДНОГО ПОЛІССЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/naturaljournal.2.2023.118-125

Ключові слова:

національний природний парк, Східне Полісся, туризм, рекреаційні ресурси

Анотація

У статті проаналізовано основні рекреаційні ресурси (об’єкти природного та історико- культурного середовища) національних природних парків Східного Полісся: Деснянсько- Старогутського, Мезинського, Дніпровсько-Деснянського та Залісся. У  межах  парків поширені типові та унікальні ландшафти Чернігівського Полісся та Новгород-Сіверського Полісся. Серед історико-культурних рекреаційних ресурсів на увагу заслуговують такі визначні археологічні об’єкти: палеолітична стоянка первісних людей (Мезинський НПП), залишки поселення Милоградівської культури, датовані VII-I ст. до н.е. (НПП «Залісся»), та архітектурні об’єкти – церкви ХУІІІ-ХІХ ст. та інші.

На територіях НПП зазначені екологічні стежки, маршрути (автомобільні, велосипедні, пішохідні), які дають можливість ознайомитися з природою Полісся, та заклади розміщення. Встановлено, що переважаючими видами туризму в НПП Східного Полісся є рекреаційно- пізнавальний (за метою), велосипедний, автомобільний, пішохідний, водний (за способом пересування). Для з’ясування  можливостей  організації  відпочинку  вихідного  дня  була здійснена оцінка 100-кілометрової  доступності  за  основними  автошляхами  до  території НПП Східного Полісся за допомогою веб-ресурсу Google Earth Pro. Встановлено, що у 100- кілометрову зону доступності НПП «Залісся» та РЛП «Міжрічинський» (проектований НПП «Дніпровсько-Деснянське міжріччя») потрапляє мільйонне місто – столиця України – Київ. Це підвищує рекреаційну привабливість даних НПП. Подальшими напрямками може бути розвиток лікувально-оздоровчого туризму, турів вихідного дня, розширення переліку послуг, які можуть надаватися національними природними парками.

Посилання

Bezsmertnyuk, T. P., Melniychuk, M. M. (2020) Uprovadzhennia zakordonnoho dosvidu rekreatsiinoho vykorystannia pryrodookhoronnykh terytorii v Ukraini. [Implementation of foreign experience of recreational use of nature conservation areas in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. [Scientific Bulletin of Kherson State University]. Issue 13. S. 84-91.[ In Ukrainian].

Hetman, V. I., Movchan, M. M. (2020) Funktsionalne zonuvannia terytorii natsionalnykh pryrodnykh parkiv svitu ta Ukrainy. [Functional zoning of territories of national nature parks of the world and Ukraine]. Naukovo-praktychnyi zhurnal. Ekolohichni nauky [Scientific and practical journal. Environmental sciences]. Issue 6 (33) P. 153-159. [In Ukrainian].

Konishcheva, N. Y., Tkachova, S. S. (2020) Shliakhy staloho rozvytku turyzmu na terytoriiakh natsionalnykh pryrodnykh parkiv [Ways of sustainable development of tourism in the territories of national natural parks]. Innovatsii ta tekhnolohii u sferi posluh. [Innovations and technologies in the field of services]. No. 1-2 (3-4) P. 23-33. [Electronic resource] URL: file:///C:/Users/User/Downloads/213035%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8 2%20%D1%81%D1%82%D0 %B0%D1%82%D1%82%D1%96-484746-1-10-20201022.pdf (application date 20.03.2022) [In Ukrainian].

Korotun, S., Yakovyshyn, M. (2016) Osoblyvosti vykorystannia pryrodookhoronnykh terytorii u turystychnii diialnosti Ukrainy i Respubliky Polshcha. [Peculiarities of the use of nature conservation areas in tourism activities of Ukraine and the Republic of Poland]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Seriia: Silskohospodarski nauky. [Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management]. Series: Agricultural Sciences, Issue 2 (74), 163-170. [In Ukrainian].

Mashika, G. V., Lendel, V. V. Pryrodookhoronni terytorii yak holovnyi element rozvytku turystsko-rekreatsiinoho vykorystannia. [Nature protection areas as the main element of the development of tourist and recreational use]. [Electronic resource] URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/2_ukr/81.p (application date 15.10.2022) [In Ukrainian].

Ofitsiina storinka hoteliu Dereville. [The official side of the dereville hotel]. [Electronic resource]. URL: https://dereville.com (application date 15.09.2022) [In Ukrainian].

Pro turyzm. Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 № 324/95-VR. [About tourism. Law of Ukraine dated September 15, 1995 No. 324/95-VR]. [Electronic resource] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (application date 10.01.2022 [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro pryrodno-zapovidnyi fond [Law of Ukraine «On the Natural Reserve Fund»], 1992. [Electronic resource] URL: http: //zakon3.rada.gov.ua (application date 08.10.2022). [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-28