КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • А. Орещенко Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35433/naturaljournal.2.2023.126-142

Ключові слова:

кафедра, розвиток, історія, організація, картографія, освіта, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

В статті розглядається робота кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  з  часу  її заснування по сьогодні. У хронологічній послідовності розкривається 3 головних теми: наукова та освітня діяльність, структурно-організаційні моменти і кадрова політика кафедри.

Основою для виділення періодів у розвитку підрозділу взято структуру компетенцій, які мали бути сформовані у студентів впродовж навчання. Тут же розглянуто рівень відповідності освітніх програм виробничим потребам. Запропоновано перспективну структуру освітньої програми, орієнтовану на випускників 2020-2030 рр., формулювання якої є результатом окремого, ще не закінченого дослідження.

Крім ролі підрозділів у науково-освітній діяльності, розглянуто кадрову політику і роботу завідувачів кафедри. Окремо подано історію науково-дослідної лабораторії, вказано причини її реорганізації.

З іншої сторони, викладено вплив зовнішніх факторів на навчальний процес, зокрема появу електронної обчислювальної техніки, здобуття Україною незалежності і зміну економічної моделі країни, перехід картографічного виробництва на цифрові технології, інформатизацію, впровадження Болонської системи освіти. Викладено вимоги до роботи кафедри у сучасних умовах високої вартості навчання, закриття профільних спеціальностей, конкуренції за студентів, зокрема з іншими науковими закладами, які мають підрозділи подібної спеціалізації.

Посилання

Bilanchyn, Ja. M. (2012) Kafedri gruntoznavstva i gheoghrafiji gruntiv Odesjkogho universytetu — 45! [Department of soil science and soil geography of Odesa University celebrates 45!] Visnyk Odesjkogho nacionaljnogho universytetu [Bulletin of Odessa National University]. 17. 2 (45). S. 8-12 [in Ukrainian].

Borbacheva, L. V., Sarzhan, A. A. (2011) Kafedra istorii i prava Doneckogo nacional'nogo tehnicheskogo universiteta: istoricheskij ocherk [Department of History and Law of the Donetsk National Technical University: historical essay]. Donetsk : DonNTU. S. 142. [in Russian]

Vashchenko, V., Drozdyak, S., Smirnov, E. (2011) Istorija rozvytku kafedry gheodeziji i gheoinformatyky [History of the Department of Geodesy and Geoinformatics]. Suchasni dosjaghnennja gheodezychnoji nauky ta vyrobnyctva [Modern achievements of geodetic science and production] II (22). S. 68-72 [in Ukrainian].

Volodchenko, A. (2009) Kartosemyotyka [Cartosemiotics]. Dresden : Selbstverlag der Technischen Universität. 61s [in German].

Havrylenko, Yu. (2011). Kafedra geoinformatiki i geodezii Doneckogo nacional'nogo tehnicheskogo universiteta [Department of geoinformatics and geodesy of the Donetsk National Technical University]. Suchasnі dosjagnennja geodezichnoї nauki ta virobnictva [Modern achievements of geodetic science and production]. 1 (21). S. 38-43 [in Ukrainian].

Molochko, A. M., Shevchenko, V. O. (2003) Dijaljnistj kafedry gheodeziji ta kartoghrafiji – odnijeji z najstarishykh u Kyjivsjkomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka [Activities of the department of geodesy and cartography - one of the oldest at Taras Shevchenko Kyiv University]. Kartoghrafija ta vyshha shkola [Cartography and higher education].18. S. 5-10 [in Ukrainian].

Palienko, L. O. (2009) Kyjivsjka naukova shkola tematychnogho ta kompleksnogho atlasnogho kartoghrafuvannja [Kyiv Scientific School of Thematic and Complex Atlas Mapping (1950-1980)]. Kyiv : Stal. S. 180 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja pereliku ghaluzej znanj i specialjnostej, za jakymy zdijsnjujetjsja pidghotovka zdobuvachiv vyshhoji osvity (2015) [On approval of the list of fields of knowledge and specialties for which higher education candidates are trained] / Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015 No. 266. [Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 29 kvitnja 2015 r. № 266. (Accessed: 29 November 2022) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Programa rozvytku naukovo-innovacijnoji dijaljnosti Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka na period do 2020 roku [Program for the development of scientific and innovative activities of Taras Shevchenko Kyiv National University for the period until 2020] (Accessed: 5 December 2022) URL: http://science.univ.kiev.ua/documents/rozvytok/Programs_rozvytok_innovation.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja normatyviv chyseljnosti studentiv (kursantiv), aspirantiv (ad'junktiv), doktorantiv, zdobuvachiv naukovogho stupenja kandydata nauk, slukhachiv, interniv, klinichnykh ordynatoriv na odnu shtatnu posadu naukovo- pedaghoghichnogho pracivnyka u vyshhykh navchaljnykh zakladakh III i IV rivnja akredytaciji ta vyshhykh navchaljnykh zakladakh pisljadyplomnoji osvity derzhavnoji formy vlasnosti : za redakcijeju vid 01.09.2006 [On the approval of the standards for the number of students (cadets), graduate students (adjuncts), doctoral students, PhD candidates, trainees, interns, clinical residents for one full-time position of a scientific and pedagogical worker in higher educational institutions of the III and IV levels of accreditation and higher educational institutions state-owned post-graduate education institutions: as amended from September 1, 2006 / Postanova Kabinetu ministriv Ukrajiny vid 17 serpnja 2002 r. N 1134. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 17, 2002 N 1134] URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-p [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro doslidnycjkyj universytet : za stanom na 5 lyst. 2014 r. [About the approval of the Regulations on the Research University: as of November 5. 2014] / Postanova Kabinetu ministriv Ukrajiny vid 17 ljutogho 2010 r. N 163 [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 17, 2010 N 163]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-p [in Ukrainian].

Kholin, Yu. V. (2005) 200 let kafedre himicheskogo materialovedenija Har'kovskogo nacional'nogo universiteta imeni V. N. Karazina [200 years of the Department of Chemical Materials Science of Kharkiv National University named after V. N. Karazin]. Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V.N. Karazіna. Ser. Hіmіja. [Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Ser. Chemistry]. 13 (36). S. 10- 16 [in Ukrainian].

Shevchenko, V. O. (2009) Naukovo-doslidna laboratorija kartoghrafiji ta gheoinformatyky Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka jak oseredok kartoghrafichnoji dijaljnosti [Scientific research laboratory of cartography and geoinformatics of Taras Shevchenko Kyiv National University as a center of cartographic activity]. Kartoghrafija ta vyshha shkola. [Cartography and higher education]. 13. S. 221- 229 [in Ukrainian].

Shevchenko, V. O. (2011) Oseredok naukovo-doslidnycjkoji dijaljnosti na kafedri gheodeziji ta kartoghrafiji Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (dijaljnistj do 2006) [Research Center at the Department of Geodesy and Cartography of Taras Shevchenko Kyiv National University (active until 2006)]. Chasopys kartoghrafiji [Journal of cartography]. 2. S. 181-191 [in Ukrainian].

Kozerski, B., Paczyński, B., Sadurski, A., Skrzypczyk, L. (2010) Evolution of Polish hydrogeology. Przeglad Geologiczny. 58. 9 (1). P. 730-736 [in English].

Kortus B. (2001) From the history of institutional development of Polish geography. Czasopismo Geograficzne. 72. 3-4. P. 245-258 [in English].

Kurs, O. (1996) Institutions of geography in Estonia. Geografiska Annaler. Series B. 78. 3. P. 173-179 [in English].

Příbyl, V. (2006) Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze [Physical Geography at Charles University in Prague]. Geografie-Sbornik CGS [Geography-Journal of KGS]. 111. 4. P. 368-381 [in Czech].

Warkentin, J. (2008) 'Partially provided': Geography at the University of Toronto, 1844-1935. Canadian Geographer. 52. 3. P. 380-400 [in English].

Younsi, O. (2015) Histoire vécue, histoire transmise: regards de psychiatres sur l'évolution du Département de psychiatrie de l'Université de Montréal [Lived history, transmitted history: psychiatrists' views on the evolution of the Department of Psychiatry at the University of Montreal]. Santé mentale au Québec [Mental health in Quebec]. 40. 2. P. 107-119 [in French].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-28