ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МАКРО-ТА МІКРОМОРФОЛОГІЇ ЛЕГЕНЬ СТАТЕВОЗРІЛОГО КОНЯ (EQUUS FERUSCABALLUS L., 1758)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/naturaljournal.3.2023.59-75

Ключові слова:

анатомія легень, гістологічна структура, морфологія, легеневе дихання, грудна порожнина, альвеолярне дерево, паренхіма легень, респіраторна частина

Анотація

Екологічна ситуація, що стрімко змінюється, передбачає наявність високого рівня адаптаційних можливостей організму тварин до реалій довкілля. В умовах ведення тваринництва це можливо лише за регулярного контролю морфологічного стану органів і систем тварин, особливо дихальної, на яку активно впливають особливості утримання, атмосферне повітря, годівля, а також лікувально-профілактичні заходи, що проводяться. Отже, функціонування легень як відкритої морфофункціональної системи безпосередньо залежить від характеру їхньої динамічної взаємодії зі складним комплексом фізико-хімічних факторів навколишнього середовища. У зв'язку з цим є очевидна необхідність детального вивчення макро- та мікроморфології органів дихання, оскільки такі органи є системою, за допомогою якої організм «будує себе з умов навколишнього середовища». Також необхідно враховувати, що ця система займає одну з провідних позицій у забезпеченні оптимального рівня функціонування організму, оскільки від її роботи багато в чому залежить розвиток тварини, обмінні процеси, а також стан її здоров'я. Встановлення макро- та мікроморфологічних особливостей органів дихання є фундаментом під час проведення профілактичних і лікувальних заходів. Дихальна система забезпечує надходження Оксигену в організм та виведення з нього вуглекислого газу, газообмін між кров’ю та повітрям.

Наукова стаття присвячена дослідженню макро- та мікроморфологічних особливостей легень статевозрілого коня – Equus Feruscaballus L., 1758. За допомогою анатомічного препарування, використання макроскопічних, гістологічних, морфометричних та статистичних методів, досліджено морфологію легень та їх анатомічний тип. В результаті досліджень встановлено часткову будову легень, визначено їхню топографію, форму, розміри, галуження бронхів бронхіального дерева, здійснено органометрію (абсолютна та відносна маси легень), проведено морфометричну оцінку морфологічних структур, визначено коефіцієнт асиметрії тощо.

За результатами морфологічних досліджень виявлено характерні морфологічні особливості макро- та мікроскопічної структури легень статевозрілого коня відповідно до класу, віку та виду тварин. Виявлено наявність індивідуальних морфологічних особливостей у часточковій будові легень коней. Зокрема, у лівій легені є лише дві частки (краніальна та каудальна), у правій легені – три частки (краніальна, каудальна та додаткова). Альвеолярне дерево легень коней укороченого типу, широке та має пухирчасту будову.

Проведені дослідження певною мірою розширюють і доповнюють відомості про видові, породні та морфологічні особливості анатомічної і гістологічної будови легень у свійських тварин та мають важливе значення для оцінки клініко-морфологічного стану тварин у нормі та для виявлення патогенезу хвороб тварин, пов’язаних з органами дихання.

Посилання

Horalskyi, L., Hlukhova, N. & Sokulskyi, I. (2020). Morfolohichni osoblyvosti leheniv krolia. [Morphological traits of rabbit lung]. Scientific Horizons, Vol. 08 (93), 180–188. https:// doi: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-180-188 [in Ukrainian].

Horalskyi, L. P., Rahulia, M. R., Sokulskyi, I. M., Kolesnik. N. L. & Horalska, I. Yu. (2021). Morfolohichni ta morfometrychni osoblyvosti budovy sertsia velykoi rohatoi khudoby. [Morphological and morphometrical characteristics of cattle heart structure]. Naukovyi visnyk LNUVMB imeni S.Z. Gzhytskoho. Seriia: Veterynarni nauky. [Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences], Vol. 23 (103), 145–151. https://doi.org/10.32718/nvlvet10320 [in Ukrainian].

Horalskyi, L. P., Khomych, V. T. & Kononskyi, O. I. (2019). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhennia u normi ta pry patolohii. [Fundamentals of histological technique and morphofunctional research methods in normal and pathology]. Zhytomyr: Polissia. [in Ukrainian].

Zamorska, T. M., Hrushanska, N. H., Kostenko, V. M. & Drobot, M. V. (2021). Diahnostyka hostroi dykhalnoi nedostatnosti i nevidkladna terapiia za nabriaku lehen u kotiv [Diagnosis of acute respiratory insufficiency and ufgent therapy for pulmonary edema in cats]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Veterynarna medytsyna». [Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Veterinary Medicine], 4. (55), 3–11. https://doi.org/10.32845/bsnau.vet.2021.4.1 [in Ukrainian].

Dzevulska, I. V. & Malikov, O. V. (2021). Opysova ta klinichna anatomiia, yii kryterii v diahnostytsi ta likuvanni zakhvoriuvan [Descriptive and clinical anatomy, its criteria in diagnosis and treatment of diseases ]. Ukrainski medychni visti [Ukrainian Medical News], 3 (88), 197–199. [in Ukrainian].

Yevropeiska konventsiia pro zakhyst domashnikh tvaryn [European Convention on the Protection of Domestic Animals] dated November 13, 1987, ratified by: Law of Ukraine No. 578-VII (578-18) dated September 18, 2013. Available at: [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a15#Text [in Ukrainian](дата звернення 21.04.2023)

Koptev, M. M. (2011). Morfo-funktsionalna kharakterystyka strukturnykh elementiv lehen shchuriv u normi [Morphological and functional characteristics of structural elements in healthy rats’ lungs] Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii [Actual Problems of the Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academy], 4 (36), 92–94 [in Ukrainian].

Khomych, V. T. (2005). International veterinary anatomical nomenclature. In Latin, Ukrainian and English. Kyiv [in Ukrainian].

Khomych, V. T. (2019). International veterinary histological nomenclature (Terminological dictionary). Kyiv. NUBiP [in Ukrainian].

Mishalov, V. D., Chaikovskyi, Yu. B. & Tverdokhlib, I. V. (2007). Pro pravovi, zakonodavchi ta etychni normy i vymohy pry vykonanni naukovykh morfolohichnykh doslidzhen [About legal, legislative and ethical norms and requirements in the performance of scientific morphological research]. Morfolohiia [Morphology], 1(2), 108–115 [in Ukrainian].

Ostrovskyi, M. M. (2004). Rol system surfaktantu lehen ta interleikiniv v protsesi formuvannia zatiazhnoho perebihu pnevmonii [The role of lung surfactant systems and interleukins in the formation of the protracted course of pneumonia]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal [Ukrainian Pulmonology Journal ], 2, 23–25 [in Ukrainian].

Prokushenkova, O. H. (2009). Morfolohiia lehen tsutseniat sobak neonatalnoho periodu [Morphology of the lungs of dog puppies in the neonatal period]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho [Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences], 11 (2), 244–247. [in Ukrainian].

Fediv, О.I., Bahrii, V.М., Voloshyna, L.О., Kushnir, L.D., Vivsyannuk, V.V. & Ferfetska, К.V. (2021). Fitoterapiia pry zakhvoriuvanniakh orhaniv dykhannia: mynule i sohodennia. Ohliad literatury [Phytotherapy for respiratory diseases: past and present. Review]. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal [Ukrainian Therapeutic Journal], 3, 60–63. DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2021-3-60 [in Urkainian].

Autifi, M. A. H., El-Banna, A. K. & Ebaid, A. E.-S. (2015). Morphological study of rabbit lung, bronchial tree and pulmonary vessels using corrosion cast technique. AL-Azhar Assiut medical journal, Vol. 13, 41–50. [Електронний ресурс]. URL: [Електронний ресурс]. URL: http://www.aamj.eg.net/journals/pdf/2352.pdf [in English].(дата звернення 22.04.2023)

Blagojević, M., Božičković, I., Ušćebrka, G., Lozanče, O., Đorđević, M., Zorić, Z. & Nešić, I. (2018). Anatomical and histological characteristics of the lungs in the ground squirrel (Spermophilus citellus). Acta Veterinaria Hungarica. Vol. 66 (2), 165–176. doi: 10.1556/004.2018.016. 18 [in English].

Brainerd, E. L. & Owerkowicz, T. (2006). Functional morphology and evolution of aspiration breathing in tetrapods. Respiratory physiology & neurobiology, 154 (1-2), 73–88. https://doi.org/10.1016/j.resp.2006.06.003 [in English].

Brogden, K. A., Ackermann, M., McCray, P. B., Jr, & Tack, B. F. (2003). Antimicrobial peptides in animals and their role in host defences. International journal of antimicrobial agents, Vol. 22(5), 465–478. https://doi.org/10.1016/s0924-8579(03)00180-8 [in English].

Chaturvedi, A. & Lee Z. (2005). Three-dimensional segmentation and skeletonization to build an airway tree data structure for small animals. Phys Med Biol, Vol. 50 (7), 1405–1419. doi:10.1088/0031-9155/50/7/005 [in English].

Corbett, M. & Kraehenbuhl, J. P. (2004). Lung immunity: necessity is the mother of induction. Nature medicine, Vol. 10(9), 904–905. https://doi.org/10.1038/nm0904-904 [in English].

Duncker, H.R. (2004). Vertebrate lungs: structure, topography and mechanics: A comparative perspective of the progressive integration of respiratory system, locomotor apparatus and ontogenetic development. Respiratory Physiology & Neurobiologi, 144, 111–124. [in English].

Ferner, K., Schultz, J. A. & Zeller, U. (2017). Comparative anatomy of neonates of the three major mammalian groups (monotremes, marsupials, placentals) and implications for the ancestral mammalian neonate morphotype. Journal of anatomy, 231 (6), 798–822. https://doi.org/10.1111/joa.12689 [in English].

Gehr, P. & Erni, H. (1980). Morphometric estimation of pulmonary diffusion capacity in two horse lungs. Respiration physiology, 41(2), 199–210. https://doi.org/10.1016/0034-5687(80)90052-3 [in English].

Hiemstra, P. S., Amatngalim, G. D., van der Does, A. M. & Taube, C. (2016). Antimicrobial Peptides and Innate Lung Defenses: Role in Infectious and Noninfectious Lung Diseases and Therapeutic Applications. Chest, Vol. 149(2), 545–551. https://doi.org/10.1378/chest.15-1353 [in English].

Hyde, D.M., Hamid, Q. & Irvin, C.G. (2009). Anatomy, pathology, and physiology of the tracheobronchial tree: emphasis on the distal airways. The Journal of allergy and clinical immunology, 124(6), 72–S77. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.08.048 [in English]

İlgun, R., Yoldas, A., Kuru, N., & Özkan, Z. E. (2014). Macroscopic anatomy of the lower respiratory system in mole rats (Spalax leucodon). Anatomia, histologia, embryologia, 43(6), 474–481. https://doi.org/10.1111/ahe.12098 [in English].

Ishaq, M. (1980). A morphological study of the lungs and bronchial tree of the dog: with a suggested system of nomenclature for bronchi. Journal of anatomy, 131(4), 589–610. [in English].

Jackson, A. C., Suki, B., Ucar, M. & Habib, R. (1993). Branching airway network models for analyzing high-frequency lung input impedance. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 75(1), 217–227. https://doi.org/10.1152/jappl.1993.75.1.217 [in English].

Johnson-Delaney, C. A. & Orosz, S. E. (2011). Rabbit respiratory system: clinical anatomy, physiology and disease. The veterinary clinics of North America. Exotic animal practice. 14(2), 257–266. https://doi.org/10.1016/j.cvex.2011.03.002 [in English].

Keir, S. & Page, C. (2008). The rabbit as a model to study asthma and other lung diseases. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 21(5), 721–730. https://doi.org/10.1016/j.pupt.2008.01.005 [in English].

Maina, J. N., Thomas, S. P. & Hyde, D. M. (1991). A morphometric study of the lungs of different sized bats: correlations between structure and function of the chiropteran lung. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 333(1266), 31–50. https://doi.org/10.1098/rstb.1991.0059 [in English].

Majumdar, A., Hantos, Z., Tolnai, J., Parameswaran, H., Tepper, R. & Suki, B. (2009). Estimating the diameter of airways susceptible for collapse using crackle sound. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 107(5), 1504–1512. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.91117.2008 [in English].

Mendonça, D. D. A., Ballot, S., Saiki, D. C., Santos, G. F., Fernandes, L. C., Amorim, C. O., Bendas, A. J. R. & Alberigi, B. (2022). Pulmonary atelectasis in a young dog with Cor pulmonale: clinical and radiographic follow-up. Brazilian journal of veterinary medicine, 44, e004921. https://doi.org/10.29374/2527-2179.bjvm004921 [in English].

Meyer, K. C., Rosenthal, N. S., Soergel, P. & Peterson, K. (1998). Neutrophils and low-grade inflammation in the seemingly normal aging human lung. Mechanisms of ageing and development, 104(2), 169–181. https://doi.org/10.1016/s0047-6374(98)00065-7 [in English].

Moyron-Quiroz, J. E., Rangel-Moreno, J., Kusser, K., Hartson, L., Sprague, F., Goodrich, S., Woodland, D. L., Lund, F. E. & Randall, T. D. (2004). Role of inducible bronchus associated lymphoid tissue (iBALT) in respiratory immunity. Nature medicine, Vol. 10(9), 927–934. https://doi.org/10.1038/nm1091 [in English].

Pantoja, B. T. S., Silva, A. R. M., Mondego-Oliveira, R., Silva, T. S., Marques, B. C., Albuquerque, R. P., Sousa, J. C. S., Rici, R. E. G., Miglino, M. A., Sousa, A. L., Franciolli, A. L. R., Sousa, E. M., Abreu-Silva, A. L. & Carvalho, R. C. (2020). Morphological study of larynx, trachea, and lungs of Didelphis marsupialis (LINNAEUS, 1758). Veterinary world, 13(10), 2142–2149. https://doi.org/10.14202/vetworld.2020.2142-2149 [in English].

Patwa, A. & Shah, A. (2015). Anatomy and physiology of respiratory system relevant to anaesthesia. Indian journal of anaesthesia, Vol. 59(9), 533–541. https://doi.org/10.4103/0019-5049.165849 [in English].

Ramchandani, R., Bates, J. H, Shen, Х., Suki, B. & Tepper R. S. (2001): Airway branching morphology of mature and immature rabbit lungs. J Appl Physiol, 90, 1584–1592. https://doi.org/10.1152/jappl.2001.90.4.1584 [in English].

Ramchandani, R., Shen, X., Elmsley, C. L., Ambrosius, W. T., Gunst, S. J., & Tepper, R. S. (2000). Differences in airway structure in immature and mature rabbits. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 89 (4), 1310–1316. https://doi.org/10.1152/jappl.2000.89.4.1310 [in English].

Ramchandani, R., Shen, X., Gunst, S. J. & Tepper, R. S. (2003). Comparison of elastic properties and contractile responses of isolated airway segments from mature and immature rabbits. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), Vol. 95(1), pp. 265–271. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00362.2002 [in English].

Reczyńska, K., Tharkar, P., Kim, S.Y., Wang, Y., Pamuła, E., Chan, H.K. & Chrzanowski, W. (2018). Animal models of smoke inhalation injury and related acute and chronic lung diseases. Advanced drug delivery reviews, 123, 107–134. https://doi.org/10.1016/j.addr.2017.10.005 [in English].

Sumner, C. & Rozanski, E. (2013). Management of respiratory emergencies in small animals. The Veterinary clinics of North America. Small animal practice, 43(4), 799–815. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2013.03.005 [in English].

Weese, J. S., Blondeau, J., Boothe, D., Guardabassi, L. G., Gumley, N., Papich, M., Jessen, L. R., Lappin, M., Rankin, S., Westropp, J. L. & Sykes, J. (2019). International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) guidelines for the diagnosis and management of bacterial urinary tract infections in dogs and cats. Veterinary journal (London, England : 1997), 247, 8–25. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.02.008 [in English].

Wright, J. R. (2004). Host defense functions of pulmonary surfactant. Biology of the neonate, 85(4), 326–332. https://doi.org/10.1159/000078172 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11