Мета та завдання

«Український журнал природничих наук» започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі біологічних, аграрних і природничих наук (географія, екологія, хімія) та інтеграції їх у світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

Завданнями видання «Український журнал природничих наук» є:

- створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот;

- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій;

- опублікування результатів наукових досліджень для врахування під час оцінювання результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, під час оцінювання проєктів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.