КОНЦЕПЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГАСТРОТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.7

Ключові слова:

територіальні системи туризму, концепція територіальних гастротуристичних систем, агроподовольща спадщина, гастрономічний туризм

Анотація

Український туризм є складною системою, яка містить велику кількість підсистем. Вони можуть бути класифіковані за різними способами, серед яких – територіальний поділ. Так, будучи найбільшою в Європі державою, Україна має насправді величезні території, які розмежовуються на регіони за адміністративними, географічними, культурними та іншими особливостями, утворюючи таким чином територіальні туристичні системи. Наукове значення тематики дослідження полягає у необхідності узагальнення та систематизації наукового досвіду щодо істріогенез розвитку суспільно-географічного дискурсу територіальних систем в туризмі. Синергії ладшафтів, кулінарних культур етносів та територіальних гастро- туритсичних систем. Заповнення вузьких місць у сфері туризму і рекреації, потребує розробки концепції територіальної гастротуристичної системи, використовуючи певні підходи та принципи. Спираючись на драйвери розвитку територіальної гастротуристичної системи: агропродовольча спадщина, гастрономічна спадщина, кулінарні культури етносів, маркери ідентичності їжі, терруар, спеціалітет, харчове біорізноманіття, сталі харчові системи.

Посилання

Барановський М.О. Концепції регіональної депресії: історія, еволюція, сучасні імперативи. Український географічний журнал. 2010. № 1. С. 31–36.

Заставецька Л.Б. Системи розселення та геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 122 с.

Любіцева О.О. Ландшафт в географії культури. Ландшафт як інтегруюче поняття ХХІ століття. зб. наукових праць, 1999. С. 150–152.

Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування розвитку регіонів: моногр. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. 253 с.

Мезенцев К., Провотар Н. Партиципаторний підхід до планування зелених громадських просторів у містах. Міждисциплінарні інтеграційні процеси в системі географічної, туристичної та екологічної науки: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, жовт. 15, 2020). Тернопіль : Вектор, 2020. С. 49–52.

Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: посіб. Київ : Знання, 1998. 315 с.

Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : науч. посібник. Київ : Вища школа, 1996. 231 с.

Ровенчак І.І. Географія культури: проблеми теорії, методології та методи дослідження. Львів : вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 240 c.

Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Краєзнавство. Туризм. № 1042 (1). 2013. С. 138–142.

Топчієв О.Г. Методичні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Середовище: освіта. посібник / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська. Херсон : «Гельветика», 2018. 348 с.

Шаблій О.І. Соціальна географія: у двох кн. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методології дослідження. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 814 с.

Яворська В.В. До питання про історико-географічний (генетичний) підхід у суспільно-географічних дослідженнях (короткий огляд літератури) [Електронний ресурс]. URL: https://collectedpapers.com.ua/wpcontent/uploads/2013/09/037_195_202 (дата звернення 10.01.2024).

Яворська В.В. Територіальна організація туристично-рекреаційної діяльності Українського Причорномор’я : моногр. / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. 290 с.

Butler J. Gender Trouble. Routledge. New York. London. 1990. 170 р.

Ley D., Samuels M. Humanistic Geography. London. 2014. 352 р.

Ratzel F. Anthropogeographie. Stuttgart Verlang Von J. Engelhors Nachf. 1921. 205 p.

Sauer C. «The Morphology of Landscape». University of California Publications in Geography 2. 1925. 20 р.

Thrift N. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography. Taylor & Francis, Ltd. Special Issue: The Political Challenge of Relational Space. 2004. Vol. 86. № 1. Р. 57-78.

Vidal de la Blasche, Paul Principes de géographie humaine. Paris : Armand Colin. 1921. № 2. 45 p.

Zelinsky W. The Cultural Geography of the United States. Prentice-Hall. 1925. 224 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08