НАКОПИЧЕННЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ У ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОМУ БАСЕЙНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.8

Ключові слова:

кам’яне вугілля, гірничопромислові відходи, терикон, відвал, хвостосховище, геоекологічна ситуація, використання відходів

Анотація

Видобування і збагачення кам’яного вугілля у Львівсько-Волинському басейні призвело до накопичення значних обсягів гірничопромислових відходів, що є цінною вторинною сировиною. Трансформаційні зміни у вугільній галузі, різні умови формування териконів, відвалів і хвостосховищ у басейні, а також поява новітніх технологій використання вторинної сировини зумовили потребу повторного обліку обсягів гірничопромислових відходів, окреслення проблем й пошуку перспектив їх застосування у різних сферах господарювання. На основі аналізу топографічної інформації і космознімків з програми Google Earth Pro перераховано площі, що зайняті під териконами, відвалами і хвостосховищами, а також значення максимального перевищення об’єктів над рівнем оточуючої земної поверхні. Виявлено скорочення площ, що зайняті під відвалами і хвостосховищами (з 608,85 до 516,8 га), що зумовлено розбиранням перегорілих порід на різні господарські потреби. До скорочення площ відвалів призводить проведення рекультиваційних робіт на ліквідованих шахтах і спорожнення складів вугілля. Максимальні площі властиві для гравітаційного відвалу і хвостосховищ ПАТ “Львівська вугільна компанія”. Максимальне перевищення гірничопромислових об’єктів над рівнем оточуючої земної поверхні може суттєво вирізняється та впливає на розрахунок обсягів відходів. Попри ліквідацію більшості нерентабельних вугільних шахт басейну, продовжуємо спостерігати істотне зростання обсягів накопичених відходів (з 96,22 до 122,05 млн м3), що зумовлено приростом об’ємів вуглезбагачення через низьку якість видобутого вугілля. Вивчено спектр геокологічних проблем, що пов’язані із експлуатацією гірничопромислових об’єктів у басейні, зокрема горіння породи, розвиток небезпечних природно-антропогенних процесів і забруднення складових довкілля. Розглянуто подальші перспективи ефективного комплексного використання гірничопромислових відходів у басейні.

Посилання

Андрейчук Ю.М., Іванов Є.А., Книш І.Б. Геоінформаційні технології в управлінні відходами вугільної промисловості. Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матер. ІІІ-ої міжнарод. наук.-практ. конф. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. С. 6–9.

Іванов Є. Геоекологічні проблеми використання відходів ПАТ “Львівська вугільна компанія”. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матер. 77-ої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав, 2022. Вип. 77. С. 8–12.

Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : монографія. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 334 с.

Іванов Є., Ковальчук І., Терещук О. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : монографія. Луцьк : Волин. націон. ун-тет ім. Л. Українки, 2009. 208 с.

Іванов Є.А. Еколого-ландшафтне обґрунтування можливості використання вуглевідходів ЦЗФ “Червоноградська” як альтернативного джерела енергії. Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : матер. І-ої наук.-практ. конф. Львів, 2001. С. 275–280.

Іванов Є.А. Накопичення і використання гірничопромислових відходів у Львівській області: актуальні екологічні проблеми і шляхи їх вирішення. Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики : зб. матер. К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2020. С. 77–81.

Іванов Є.А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація : автореф. дис. … д-ра геогр. наук. К. : ФОП Корпан Б. І., 2017. 40 с.

Іванов Є.А., Андрейчук Ю.М., Книш І.Б. Аналіз ландшафтно-геохімічних умов породного терикону шахти “Візейська”. Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матер. міжнарод. наук. семін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 127–131.

Іванов Є.А., Андрейчук Ю.М., Книш І.Б. Ландшафтно-екологічні основи рекультивації породного терикону шахти “Візейська”. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матер. 5-ої міжнарод. наук.-практ. конф.: у 2-ох т. К. : ДКЗ, 2018. Т. 2. С. 68–74.

Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Антропогенізація ландшафтів: підходи, діагностування, моделювання. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 612−613: Географія. С. 54–59.

Іванов Є.А., Сивий М.Я. Проблеми раціонального використання гірничопромислових відходів у контексті сталого розвитку регіонів України. Дорожня карта реалізації Закону України “Про управління відходами” : зб. матер. К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2022. С. 158–162.

Ковальчук І.П., Іванов Є.А., Терещук О.С. Геоекологічна ситуація в межах Нововолинського гірничопромислового району та шляхи її покращення. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2010. № 7. С. 3–10.

Побережський А., Бучинська І., Шевчук О., Мукан Т. Гірничовидобувний комплекс Львівсько-Волинського вугільного басейну та його вплив на екосистему регіону. Геологія і геохімія горючих копалин. 2019. № 3 (180). С. 52–59. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.052

Рудько Г.І., Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України : монографія. Київ–Чернівці : Букрек, 2019. Т. 1. 464 с.

Рудько Г.І., Яковлєв Є.О. Постмайнінг гірничодобувних районів України як новий напрям екологічно безпечного використання мінерально-сировинних ресурсів. Мінеральні ресурси України. 2020. № 3. С. 37–44. https://doi.org/10.31996/mru.2020.3.37-44

Тимошенко Є.В., Іванов Є.А. Сучасні технології гірничих робіт із залишенням породи у виробленому просторі у складних гірничо-геологічних умовах України. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матер. 8-ої міжнарод. наук.-практ. конф. К. : ДКЗ, 2023. С. 397–402.

Хандогіна О.В., Дрозд О.М., Дядін Д.В. Аналіз проведення стратегічної екологічної оцінки регіональних планів управління відходами. Екологічні науки. 2023. Вип. 2 (47). С. 232–241. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.2-47.38.

Denysyk H., Kanskyi V., Kanska V., Denysyk B. Anthropogenic landscapes of Ukraine and their reconstruction. Czasopismo Geograficzne. 2022. Vol. 93(3). P. 417–433. https://doi.org/10.12657/czageo-93-16

Ivanov Ye. Formation and Development of Post-Mining Geosystems in the Lviv-Volyn Coal Basin. Managing the Change: Tasks of Post-Mining in Ukraine / Editors: Ch. Melchers, P. Goerke-Mallet, N. Lubenska. Bochum : Selbstverlag der Technischen Hochschule Georg Agricola, 2023. Р. 153–166.

Syvyj M.J., Ivanov Ye.A., Panteleeva N.B., Varakuta O.M. The problem of rational use of mineral resources and mining waste in the context of sustainable development of regions. ICSF 2023: Environmental, Technological, Social and Economic Matters : 4th International Conference on Sustainable Futures. Kryvyi Rih, 2023. Vol. 1254. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08