ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАКИ СТІЙКОСТІ ДО БУРОЇ ІРЖІ ПРИ КОМБІНУВАННІ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ОЗНАКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.12

Ключові слова:

бура іржа, стійкість, розщеплення, гібридна популяція, друге покоління, генетичний аналіз, гібридизація

Анотація

Стійкість до бурої іржі є одним із ключових факторів в успішному вирощуванні пшениці. Хвороба спричиняє значні втрати врожаю та знижує якість зерна. Дослідження щодо успадкування стійкості дають змогу виявити генетичні фактори, які забезпечують опірність до бурої іржі. Це дає змогу селекціонерам розробляти нові сорти пшениці з підвищеною стійкістю до цієї хвороби. На матеріалі гібридних популяцій F2 створених у результаті гібридизації контрастних за ознакою стійкості до бурої іржі батьківських компонентів було проведено дослідження закономірностей успадкування зазначеної ознаки в залежності від комбінування в одному генотипі окремих генетичних систем контролю стійкості. У результаті генетичного аналізу було визначено кількість генів, які контролюють дану ознаку та типи їх взаємодії. Показана можливість отримання позитивних трансгресій за ознакою стійкості до бурої іржі в залежності від контрастності батьківських пар залучених до гібридизації. Висказано припущення, щодо впливу цитоплазми на характер успадкування стійкості до бурої іржі.

Посилання

Ansari, B.A., Khushik A.M., K.A. Ansari. Heritability and genetic advance of yield traits in the hybrids of spring wheat. Pak J Agril Engg Vet Sci. 2002 № 18(1-2). P. 5–9.

Darwish, M.A.H., W.Z.E Farhat, A. El Sabagh. Inheritance of some agronomic characters and rusts resistance in fifteen F2 wheat populations. Cercetări Agronomice în Moldova. 2018. Vol. 51 № 1. P. 5–28. https://doi.org/10.2478/cerce-2018-0001.

Demydov O.A., Kyrylenko V.V., Humeniuk O.V., Blyzniuk, B.V., Melnyk S.I. Stages of eating the new high-yielding bread winter wheat variety ‘MIP Valensiia’. Plant Varieties Studying and Protection, 2018, Vol. 14 № 1, P. 5–13. https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.1.2018.126483.

Frey K. J., Horner, T. Heritability in standard units. Agronomy Journal. 1957. Vol. 49 № 2. P. 59–62.

Karelov A.V., Pirko Ya.V., Kozub N.A. et al. Identification of the allelic state of the Lr34 leaf rust resistance gene in soft winter wheat cultivars developed in Ukraine. Cytology and Genetics. 2011. Vol. 45, № 5. P. 271–276. https://doi.org/10.3103/S0095452711050069.

Базалій Г.Г., Усик Л.О., Жупина А.Ю., Лаври-ненко Ю.О. Успадкування стійкості до фітопатогенів гібридами пшениці м’якої озимої в умовах зрошення півдня україни. Аграрні інновації. 2020. № 2. С. 5–11.

Бурденюк-Тарасевич Л.А., Лозінський М.В. Зернова продуктивність ліній пшениці м’якої озимої отриманих від схрещування батьківських форм різного еколого-географічного походження. Агробіологія: збірник наукових праць. 2014. № 1 (109). С. 11–16.

Кірчук Є. І., Алєксєєнко Є. В. Генетичні джерела стійкості пшениці м’якої озимої до бурої іржі та їх цінність в ювенільний період розвитку. Зернові культури. 2022. Т. 6. № 2. С. 30–34. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0228.

Ковалишина Г. М., Дмитренко Ю. М., Демидов О. А., Муха Т. І., & Мурашко Л. А. Селекція пшениці озимої на стійкість проти хвороб. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія. 2017. 269. С. 99–110.

Моргун В.В., Гаврилюк М.М., Оксьом В.П. та ін. Впровадження у виробництво нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції. Наука та інновація. 2014. Т. 10. № 5. С. 40–48.

Моргун В.В., Топчій Т.В. Пошук нових джерел стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб. Фізіологія рослин та генетика. 2016. Т. 48, № 5. С. 393–400.

Орлюк А. П., Базалий Г. Г., Біляєва І. М. Особливості успадкування до фітопатогенів гібридами озимої пшениці при зрошені. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. науковий збірник – Херсон: Айлант. 2007. С. 134–139.

Хоменко Л.О., Сандецька Н.В. Джерела комплексної стійкості пшениці озимої (Triticum aestivum L.) у селекції на адаптивність. Plant Varieties Studying and Protection. 2018. Т. 14 № 3. С. 270–276. https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.3.2018.145289.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08