ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.21

Ключові слова:

мінеральні добрива, водоспоживання, кукурудза, мікродобрива, вплив добрив

Анотація

У статті наведено фактори навколишнього середовища, які мають безпосередній вплив на ріст і розвиток кукурудзи. Показано, що цей показник змінюється залежно від гідротермічних умов року дослідження та групи стиглості досліджуваного сорту. Поживні речовини мають найбільший вплив на густоту рослин, незалежно від природної водності, зрошення, поживних речовин та живлення. Метою дослідження було визначити вплив різних режимів удобрення та основного обробітку ґрунту на ріст сортів кукурудзи різних груп стиглості. При вирощуванні сільськогосподарських культур важливо оцінювати ростові процеси, які можна регулювати для підвищення продуктивності рослин, на яку впливають природні та агрономічні фактори. У цьому контексті важливим є вивчення впливу основних агротехнічних заходів (режим зрошення, дозування азотних добрив та густота стояння рослин) на ріст, розвиток, продукційні процеси та насіннєву продуктивність кукурудзи. Результати проведеного дослідження вказують на те, що кукурудза одна з найпродуктивніших зернових культур, відіграє важливу роль у вирішенні проблеми сталого виробництва зерна в агропромисловому комплексі України. Наведено результати дослідження впливу різних форм і норм азотних добрив на динаміку висоти рослин кукурудзи в умовах України. Визначено вплив застосування добрив на лінійну динаміку росту кукурудзи в умовах північного сходу України. Встановлено оптимальні умови внесення мінеральних добрив для підживлення кукурудзи. Отримані результати підтверджують доцільність використання важливих систем удобрення та основного обробітку ґрунту у формуванні біометричних показників та факторів продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

Посилання

Грабовський М.Б., Федорук Ю.В., Правдива Л.А., Грабовська Т.О. Вплив рівня мінерального живлення на ріст, розвиток та водоспоживання рослин сорго цукрового та кукурудзи в одновидових та сумісних посівах. Таврійський науковий вісник. 2018. №103. С. 27–35. [Електронний ресурс]. URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/103_2018/7.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

Дудка М.І., Якунін О.П., Пустовій С.І. Вплив позакореневого підживлення на формування зернової продуктивності кукурудзи за вирощування її після соняшнику. Таврійський науковий вісник. 2020. №115. С. 42–48. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.115.6.

Захарченко Е.А. Ефективність застосування цинку при вирощуванні кукурудзи на зерно. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2019. №4 (38). С. 8–14. [Електронний ресурс]. URL: https://snaubulletin.com.ua/index.php/ab/article/download/35/25 (дата звернення: 17.02.2024).

Іванишин О.С. Показники структури урожаю зерна кукурудзи залежно від гібриду, норми добрив та мікродобрива в умовах лісостепу західного. «Young Scientist». 2021. № 3(91). С. 15–19. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-4.

Лень О.І., Тоцький В.М., Гангур В.В., Єремко Л.С. Вплив системи удобрення та основного обробітку ґрунту на продуктивність гібридів кукурудзи. Scientific Progress and Innovation. 2021. №2. C. 52–58. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.06.

Локоть О.Ю., Тимошенко О.П., Селінний М.М. Застосування мікродобрив та страхових гербіцидів у технологіях вирощування кукурудзи. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2019. №2. С. 25–35. [Електронний ресурс]. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/15274/1/Vkhnau_roslyn_2019_2_5.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

Масик І., Яриновський О., Рогіз О., Пилипенко Ю., Попко В. Удосконалення основного обробітку грунту при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Лівобережного лісостепу України. Збірник наукових праць. 2020. №1. С. 92–94. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.31.

Рудавська Н.М., Гук Р.М. Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. № 61. С. 123–134. [Електронний ресурс]. URL: https://phzt-journal.isgkr.com.ua/wp-content/uploads/zbirnik/61ua/13.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

Сеник І.І., Оничко В.І., Наумов Є.О. Динаміка висоти рослин кукурудзи залежно від форм і норм внесення азотних добрив в умовах Північного Сходу України. Аграрні інновації. 2023. №20. С. 69–75. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2023.20.11

Шинкарук Л. Вплив макро- і мікродобрив на врожайність кукурудзи. Агрохімія і ґрунтознавство. 2021. №1. С. 162–166. [Електронний ресурс]. URL: http://visnuk.kl.com.ua/joom/images/archive/agro/25-2021/Agro-25-2021-31.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08