СУДИННІ РОСЛИНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВКЛЮЧЕНІ ДО «ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ», ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.27

Ключові слова:

рідкісні види, судинні рослини, охорона, моніторинг, природа

Анотація

У статті розглядається моніторинг рідкісних рослин, занесених до «Червоної книги» України, які ростуть в Тернопільській області, зокрема на Кременецьких горах, у заповіднику "Медобори", Голицькому ботаніко-ентомологічному заказнику, а також на територіях Опілля і Придністров’я. У дослідженні використовувались дані В. Бессера, Куковиці Г. С., Андрієнко Т. Л., Заверухи Б. В., Зелінки С. В., Яворівського Р. Л., Барни М.М., Черняка В. М. – науковців, які провели аналіз популяцій рослин у Тернопільській області. Основною метою роботи було встановлення місцезростання червонокнижних рослин Тернопільської області, дослідження популяцій ряду видів, а також проведення таксономічного, систематичного, хорологічного та біоморфологічного аналізу з метою розробки шляхів охорони цих рослин. Дослідження проводились в період з 2018 по 2023 роки на території Тернопільської області, з використанням гербарних екземплярів із колекцій Інституту ботаніки ім. М. Т. Холодного НАН України (KW), НБС ім. М. М. Гришка НАН України (KWHA), Львівського науково-природничого музею НАН України (LWS), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а також музеїв у Кременці та Тернополі. За результатами досліджень встановлено, що на Кременецьких горах росте 34 види рослин, у заповіднику "Медобори” - 28 видів, в Голицькому ботаніко-ентомологічному заказнику та його околицях - 37 видів, а інші рослини зустрічаються частково на територіях Тернопільського плато, Опілля і Придністров’я. Зокрема, виявлено 12 ендемічних, 22 реліктових, 7 реліктово-ендемічних і 30 рідкісних видів. Крім того, в області росте 7 видів рослин, включених до Червоного списку МСОП, які перебувають під загрозою зникнення на світовому рівні. Категоріальний аналіз червонокнижних видів вказує на те, що 20 видів відносяться до категорії "зникаючі", 49 - "вразливі", 30 - "рідкісні", а 1 вид - "невизначений". У природоохоронній діяльності важливим є вивчення антропогенного впливу на окремі види червонокнижних рослин, а також створення нових заказників та заповідних урочищ для збереження їх природного середовища.

Посилання

Барна М.М., Барна Л.С., Яворівський Р.Л. Червонокнижні рослини Голицького ботанічного заказника та їх охорона. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. 2014. Вип. 3 (60). С. 16–30.

Визначник рослин України : навчальний посібник / 2-ге вид. Київ, 1965. 877 с.

Геренчук К.І. Природа Тернопільської області. Львів : Вища школа, 1979. 320 с.

Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення. / Барна М.М., Царик Л.П., Черняк В.М. та інші. Тернопіль : "Лілея", 1997. 64 с.

Заверуха Б.В. Реліктові і ендемічні рослини Кременецьких гір та необхідність їх охорони. Охороняйте рідну природу. К.: "Урожай", 1964. С. 20–25.

Зелінка С. В. Види рослин Тернопільської області, які занесені до "Червоної книги України". Основи екології. / за ред. В.М. Черняка. Тернопіль, 1994. С. 84–96.

Конспект флори Кременецького філіалу державного природного заповідника «Медобори». Зелінка С.В., Мшанецька Н.В., Барна М.М., Зелінка С.М., Шанайда М.І. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія Біологія. 1998. № 3 (4). С. 11–14.

Куковиця Г.С. Рідкісні, ендемічні та реліктові види Подільського Придністров’я. Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів УРСР. К.: Наук, думка, 1970. С. 31–32.

Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Рослинний світ та гриби. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 16. Т. 1. Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. 280 с [Електронний ресурс]. URL: http://surl.li/psaxq (дата звернення 24.12.2023).

Мороз І.І. Рідкісні рослини Товтрового кряжа, Опілля та їх охорона. Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів в УРСР. К.: Наук, думка, 1970. С. 39–41.

Оліяр Г.І. Конспект флори природного заповідника "Медобори". Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія. Біологія. 2002. № 2 (17). С. 18–25

Онищенко В.А. Рослинність філіалу Кременецькі гори природного заповідника "Медобори". Український ботанічний журнал. 2000. 3. С. 264–272.

Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання). Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. наук М.М. Перегрим. Київ: Альтерпрес, 2012. 148 с.

Охорона генофонду флори і рослинності Голицького державного ботаніко-ентомологічного заказника на Тернопільщині. Зелінка С.В., Барна М.М., Шанайда Н.Д., Черняк В.М., Адамів М.І. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного інституту. Серія: біологія, хімія, педагогіка. 1994. Вип.1. С.35–38

Приходько М. Причини, наслідки і шляхи протидії зміні клімату. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2014. №1. С. 35–43.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 2009. С. 573-581.

Яворівський Р.Л., Созанська Н.Й. Аналіз географічної структури флори Голицького ботанічного заказника. Дослідження флори і фауни Західного Поділля 2013: матеріали конф. Тернопіль, 2013. С. 21–24.

Яворівський Р.Л., Лєндєньова Г.Л Статус природоохоронної території як визначальний фактор збереження фіторізноманіття. Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2018 :

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 19-21 квіт. 2018 р., Тернопіль / редкол.: Н.М. Дробик, М.М. Барна, В.В. Грубінко; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль : Вектор, 2018. С. 63–65.

Determining the ecological value of landscapes beyond protected areas / K.J. Willis, E.S. Jeffers, C. Tovar, et al. Biological Conservation. 2012. Vol. 147(1). P. 3–12. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.11.001.

Endemic and alien vascular plant diversity in the small Mediterranean islands of Sardinia: Drivers and implications for their conservation / Fois M., Podda L., Médail F., Bacchetta G. Biological Conservation. 2020. Vol. 244. P. 1–11 https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108519.

González-Zamora A., Ríos–Sánchez E., Pérez–Morales R. Conservation of vascular plant diversity in an agricultural and industrial region in the Chihuahuan Desert. Global Ecology and Conservation. 2020. Vol. 22. Р.1–50. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01002.

Pratap M.A., Kumar A., Narayan Y. S. Ecology and conservation of threatened medicinal plants in the Trans-Himalayan region of Nanda Devi. Forests and People. 2023. Vol. 14. Р 1–10 https://doi.org/10.1016/j.tfp.2023.100451.

The distribution of vascular plant species of conservation concern in Ireland, and their coincidence with designated areas. / Walsh A., Finn J., Jebb M. Journal for Nature Conservation. 2015. Vol. 24. P. 56–62.

Transboundary conservation opportunities for Cerrado's plant species/ Santiago V.J.E., Villalobos F., Galvão F. Biological Conservation. 2023. Vol. 284. P/110194. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110194.

Reintroduction of Rare and Endangered Plants in China /Hai Ren, Hongfang Lu, Hongxiao Liu, Zhanhui Xu / / Conservation of rare and endangered plant species in China. 2023. Vol. 26, Iss. 2. P. 49–107. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5301-1_4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08