СПЕЦИФІКА ВИСОТНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.9

Ключові слова:

антропогенні ландшафти, ландшафти України, висотна диференціація ландшафтів, висотно-ландшафтні рівні, географічні закономірності

Анотація

До цього часу висотній диференціації ландшафтів не приділено належної уваги. Досвід оптимізації ландшафтів показує, що врахування їх висотної диференціації є необхідною умовою у розробці регіональних проектів і схем раціонального природокористування. Особливо це стосується висотної диференціації сільськогосподарських і лісових ландшафтів з метою їх реконструкції та відновлення, розробки схем контурної організації ландшафтів, оптимізації заповідної мережі тощо. Виходячи з цього, актуальним є питання дослідження висотної диференціації ландшафтів окремо взятого регіону – лісостепу України. Мета статті: проаналізувати особливості висотної диференціації природних ландшафтів та розглянути їх сучасну структуру на прикладі лісостепу України у порівнянні з окремими регіонами Європи, а також визначити основні географічні закономірності прояву висотної диференціації ландшафтів. Запропоноване дослідження ґрунтується на ідеях Ф. М. Мількова та Г. І. Денисика про вертикальну (висотну) диференціацію ландшафтів. Аналіз висотної диференціації ландшафтів лісостепу України здійснювався у контексті вчення про ландшафтну сферу. У ході досліджень, як головні, застосовувались конструктивно-ландшафтознавчий підхід та принципи комплексності і природно-антропогенного сумісництва. Як основні були використані методи теоретичного узагальнення, історико-ландшафтознавчий, провідного чинника, районування, моделювання, аналогії, експедиційний тощо. На височинах півдня Східноєвропейської рівнини і зокрема лісостепу України чітко виокремлюються 3 висотно-ландшафтні рівні. Перший рівень займають молоді гідрогенні ландшафти, абсолютні висоти яких на більшості територій підносяться до 200–250 м. Другий рівень піднімається до висоти 250–320 м і зайнятий типовими для цієї смуги ландшафтами. Йому на зміну приходить третій рівень, абсолютні висоти якого понад 300 м. Він зайнятий своєрідними для цієї смуги ландшафтами. У межах висотно-ландшафтних рівнів запропоновано виокремлювати верхній та нижній яруси. Визначено основні географічні закономірності прояву висотної диференціації ландшафтів: 1) таксономічний ранг ландшафтів, на які впливає висотна диференціація, визначається коливанням абсолютних і відносних висот; 2) для кожної природної зони та підзони характерні свої специфічні риси висотної диференціації ландшафтів; 3) висотна диференціація ландшафтних комплексів залежить від експозиційного розташування; 4) висотна диференціація ландшафтів залежить від особливостей палеогеографічного розвитку регіону.

Посилання

Война І.М. Висотна диференціація та різноманіття антропогенних ландшафтів (на прикладі Вінницької області) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.11. Чернівці, 2010. 20 с.

Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посіб. : в 2 ч. Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. Ч. 1: Загальне антропогенне ландшафтознавство. 332с.

Денисик Г.І., Кирилюк Л. М. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів України : монографія. Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2010. 236 с.

Денисик Г.І., Кирилюк Л.М., Чиж О.П., Война І.М. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. 2006. Вип. 1. С. 5–11.

Денисик Г.І., Чиж О.П. Лісостепові Полісся : монографія. Вінниця : Теза, 2007. 210 с.

Кирилюк Л.М. Висотна диференціація ландшафтів Поділля : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.01. Львів, 2007. 20 c.

Кирилюк Л., Корінний В., Кравець Ю. Висотна диференціація сучасних ландшафтів Полонського району. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Вип. 48. С. 95–99.

Коптєва Т.С. Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя : дис. ... д-ра філософії : 103. Вінниця, 2021. 163 с.

Корнус А.Ю. Ландшафтне різноманіття та вертикальна диференціація рівнинних ландшафтів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. 2003. Вип. 6. С. 98–103.

Лаврик О.Д. Висотна диференціація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. 2016. Вип. 28, № 3–4. С. 18–26.

Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України : підручник. Київ : Знання. 2005. 511 с.

Удовиченко В. Висотно-ландшафтна диференціація території Лівобережної України: регіональний аспект. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2016. № 2. С. 56–64.

Bu X., Wang Y., Wu J. Effect of Landform on Landscape Pattern Vertical Differentiation in Rapidly Urbanized Shenzhen City. Acta Geographica Sinica. 2008. Vol. 63, Is. 1. Р. 75–82. https://doi.org/10.11821/xb200801008.

Lavryk O., Korinnyi V., Kyryliuk L., Tsymbaliuk V. Height differentiation of valley-river landscapes of the right-bank Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv national university. Series : Geology. Geography. Ecology. 2022. Vol. 56. P. 122–131. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-08.

Peng B., Pu L., Bao H., Higgitt D.L. Vertical Zonation of Landscape Characteristics in the Namjagbarwa Massif of Tibet, China. Mountain Research and Development. 1997. Vol. 17, No. 1. Р. 43–48. https://doi.org/10.2307/3673912.

Stadel C. Horizontal and Vertical Archipelagoes of Agriculture and Rural Development in the Andean Realm. Sustainable Rural Development. 2019. Р. 1–21. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.86841.

Sun R.H., Chen L.D., Zhang B.P., Fu B.J. Vertical zonation of mountain landscape: a review. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2009. Vol. 20, Is. 7. Р. 1617–1624.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08