ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ІЗ ЦЕНТРАМИ У СЕРЕДНІХ МІСТАХ (КЕЙС ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.10

Ключові слова:

територіальна громада, спроможність, інтегральний показник, середні міста, зона впливу, Українське Полісся

Анотація

Мета представленого дослідження полягає у визначенні рівня фінансової спроможності територіальних громад з центрами у середніх містах, як теоретично найбільш розвинутих і перспективних. Розрахунок інтегрального показника спроможності для цієї категорії громад не здійснювався раніше, що і зумовлює високу актуальність даної роботи. На основі офіційних Методичних рекомендацій щодо оцінки рівня фінансової спроможності територіальних громад, з авторським доопрацюванням, було визначено перелік із восьми основних показників фінансової спроможності. Обчислено інтегральний коефіцієнт фінансової спроможності, методом розрахунку проміжних коефіцієнтів за відповідною формулою. На основі відхилення розрахованих інтегральних показників відносно пересічного для регіонів Українського Полісся значення було проведено класифікацію територіальних громад за рівнем спроможності. Так, високий рівень фінансової спроможності мають Ковельська, Звягельська, Бердичівська та Прилуцька територіальні громади. Помірний рівень спроможності має Ніжинська громада. Задовільний рівень спроможності – Коростенська громада. Низьким рівнем спроможності володіє Нововолинська територіальна громада. Виявилось, що навіть всередині групи найбільш спроможних громад існує значний рівень диспропорцій за окремими показниками. Найсуттєвіші диспропорції між громадами виникають за показниками доходів та дотаційності бюджету. За методом кореляційного аналізу визначено залежність між показниками спроможності та особливостями територіальної концентрації населення громад. Так, вищі значення показників-стимуляторів спроможності зумовлюють вищу концентрацію населення всередині центру громади. Натомість високий рівень показників-дестимуляторів сприяє вищій концентрації населення у найближчій зоні впливу навколо центру громади. Чим вищий інтегральний показник фінансової спроможності громад загалом, тим більша кількість населення зосереджена у їх центрах. Отримані в ході дослідження результати можуть бути використані як основа для проведення подальших регіональних соціально-економічних досліджень.

Посилання

Барановський М.О. Особливості та методичні підходи до визначення показників і рівня спроможності територіальних громад України. Часопис соціально-економічної географії. 2022. № 33. С. 7–14.

Барановський М.О. Спроможність територіальних громад України: підходи до оцінки, регіональні відмінності, типізація. Науковий вісник Чернівецького університету: Географія. 2023. № 845. С. 77–87.

Бюджети територіальних громад України за 2022 рік [Електронний ресурс]. URL: https://public.tableau.com/app/profile/ulead/viz/_16360623127390/sheet0 (дата звернення: 11.01.2024).

Візуалізація статистичних даних [Електронний ресурс]. URL: https://datatowel.in.ua/ (дата звернення: 15.01.2024).

Гринчишин І.М. Спроможність територіальних громад: теоретичний дискурс. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. № 6 (134). С. 51–56.

Грищенко І.М., Кулаєць М.М. Розвиток спроможності територіальних громад. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14), ч. 1. С. 98–104.

Казюк Я. Аналіз методик оцінювання спроможності територіальних громад, висновки, пропозиції. [Електронний ресурс]. URL: https://pravo.org.ua/blogs/analiz-metodyk-otsinyuvannyaspromozhnosti-terytorialnyh-gromad-vysnovky-propozytsiyi/ (дата звернення: 11.01.2024).

Мельник Л.А. Теоретичні засади формування спроможності територіальних громад в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. [Електронний ресурс]. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1854 (дата звернення: 05.12.2023).

Методика формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №214. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.12.2023).

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад (проєкт) [Електронний ресурс]. URL: http://surl.li/sggcu (дата звернення: 05.12.2023).

Остапенко П. Критерії спроможної громади: досвід України. [Електронний ресурс]. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13922 (дата звернення: 05.12.2023).

Оцінювання фінансової спроможності територіальних громад: оновлені підходи [Електронний ресурс]. URL: https://decentralization.gov.ua/news/17551 (дата звернення: 12.01.2024).

Показники спроможності 25 пілотних громад за даними станом на 01.01.2022 року [Електронний ресурс]. URL: http://surl.li/sggdr (дата звернення: 06.012.2023).

Пріхно. І., Проданова Л. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової спроможності територіальних громад. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. №6. С. 7–14.

Федорець Р.Д. Вплив середніх міст на демографічний розвиток сільських поселень Житомирської області. Регіон-2022: стратегія оптимального розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 листопада 2022 року). Харків, 2022. С. 102–105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08