НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ПІДБОРУ СОРТІВ І ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.19

Ключові слова:

продуктивність, якість, стійкість, технологічність, показники

Анотація

Велике різноманіття гібридів та сортів ріпаку озимого у Державному реєстрі сортів рослин України, що налічує близько 400 назв, створює проблему для виробничників при виборі оптимальних варіантів. Тому актуальним питанням є визначення основних характеристик гібридів і сортів ріпаку озимого, на які необхідно звертати увагу при їх виборі. А також необхідно чітко згрупувати переваги та недоліки як гібридів, так і сортів ріпаку озимого, що особливо важливо в період економічної кризи. Наші дослідження проводились опрацюванням літературних джерел за вказаною тематикою. Перевагами гібридів ріпаку озимого є вищий потенціал продуктивності, висока стійкість до несприятливих чинників навколишнього середовища на початкових етапах росту і розвитку, інтенсивне відновлення весняної вегетації, низька норма висіву, можливість сіяти у пізні строки. Сорти ріпаку озимого відзначаються вищим вмістом олії, низькою вартістю посівного матеріалу, повільним розвитком рослин восени, що дозволяє проводити сівбу у більш ранні строки, вищою адаптивністю та пластичністю до несприятливих умов вегетації, меншою вимогливістю до удобрення та системи захисту. При виборі сортів чи гібридів ріпаку озимого звертають увагу на їх стиглість. Виділяють ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі та пізньостиглі форми. Іншими групами показників при виборі оптимальних сортів чи гібридів ріпаку озимого є їх стійкість до несприятливих умов вегетації; якісні характеристики урожаю; технологічна придатність. Важливими біохімічними характеристиками ріпаку озимого є відсутність або дуже низький вміст у його насінні ерукової кислоти та глюкозинолатів. Сорти забезпечують урожайність насіння ріпаку озимого близько 3 т/га, а гібриди – 4,5-5,0 т/га. Проте гібриди вимагатимуть внесення вищих норм добрив та більш якісного захисту посівів для забезпечення такої продуктивності. Найкраще мати в господарстві і сорти, і гібриди, що гарантує уникнення погодних ризиків.

Посилання

Бондарчук І.Л. Сортова реакція параметрів перезимівлі рослин ріпаку озимого за застосування рістрегуляції в умовах Північно-східного Лісостепу України. Вісник Сумського НАУ. Суми. 2018. № 3 (35). С. 68–71.

Волкодав В.В., Захарчук О.В. Формування ринку сортів рослин добігає кінця? Зерно і хліб. 2005. № 4. С. 42.

Гарбар Л.А., Яцишина Т.П., Самолюк О.П. Вплив удобрення на перезимівлю ріпаку озимого. Scientific Progress & Innovations. 2018. № 1. С. 74—77.

Захарчук О., Ткачик С., Завальнюк О. Проведемо паралелі між ринками посівного матеріалу світу, Європи й нашої країни. Зерно і хліб. 2015. № 4. С. 14–15.

Ковальчук Д. Переваги і недоліки вирощування озимого ріпаку. Агроексперт. 2014. № 8 (73). С. 22–26.

Колесніченко О. Ріпак озимий – цінна енергетична культура. Пропозиція. 2008. № 8. С. 60–61.

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Ріпак. Львів: Українські технології, 2010. 124 с.

Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Ріпак. Львів: НВФ «Українські технології», 2005. 88 с.

Маслак О. Основні тенденції ринку олійного насіння. Пропозиція. 2013. № 2. С. 4–7.

Мельник А.В., Присяжнюк О.І., Бондарчук І.Л. Оцінка стабільності та пластичності показників урожайності сортів та гібридів ріпаку озимого в різних агрокліматичних зонах України. Вісник Сумського НАУ. Суми. 2016. № 9 (36). С. 145–149.

Мельник А.В., Бондарчук І.Л., Присяжнюк О.І. Кластерний аналіз урожайності сортів та гібридів ріпаку озимого в різних агрокліматичних зонах України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава. 2017. № 1–2. С. 7–13.

Мороз В.М. Система первинного високоякісного насінництва ріпаку. Київ: ЕКМО, 2006. 60 с.

Пересипкін В.Ф., Антоненко О.Ф., Мороз В.М. Нові напрями селекції озимого та ярого ріпаку. Вісник аграрної науки. 2000. № 12. С. 48–50.

Петренко В.С. Формування насінництва елітної репродукції на ринку олійних культур в Україні. [Електронний ресурс]. URL: http://www. 26_SSN_2010 / Economics/71346.doc.htm (дата звернення 05.01.2024).

Продан І. Ринок насіння: підсумки і перспективи. Аграрний тиждень. 2014. № 18. С. 33–37.

Рожкован В.В. Сорти ріпаку – головна складова виробництва якісного олійного насіння. Екслюзив Агро. 2008. № 3. С. 14–16.

Соколов В.М., Вишневський В.В., Васильченко В.В. Успіхи, проблеми та перспективи насінництва в сучасних умовах. Насінництво. 2015. № 5–6. С. 6–9.

Токарчук Д.М. Сучасний стан, ефективність та перспективи виробництва ріпаку в ЄС та в Україні. Агросвіт. 2015. № 13. С. 19–32.

Уланчик В.С., Дишлюк С.М. Проблеми ефективного виробництва насіння ріпаку та продукції його переробки. Економічний вісник Донбасу. 2008. № 1. С. 91–97.

Чехов С. Аналіз пропозиції на вітчизняному ринку насіння ріпаку економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. 2016. Вип. 1. С. 51–60.

Шолонкевич І.М. Основні напрямки селекції ріпаку озимого. Посібник українського хлібороба. 2012. Т. 2. С. 291–292.

Beres J., Becka D., Tomasek J., Vasak J. Effect of autumn nitrogen fertilization on winter oilseed rape growth and yield parameters. Plant Soil Environ., 2019. № 65. Р. 435–441. https://doi.org/10.17221/444/2019-PSE.

Jankowski K.J., Sokоlski M., Szatkowski A. The Effect of Autumn Foliar Fertilization on the Yield and Quality of Winter Oilseed Rape Seeds. Agronomy. 2019. № 9. Р. 849. https://doi.org/10.3390/agronomy9120849.

Sieling K., Böttcher U., Kage H. Sowing date and N application effects on tape root and aboveground dry matter of winter oilseed rape in autumn. Eur. J. Agric. 2017. № 83. Р. 40–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08